เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คือการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ทางกายภาพโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการอื่นๆ เพื่อสร้างการประมวนผล จัดเก็บรักษาความปลอดภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ โดยทั่วไปแล้ว ไอทีจะถูกใช้ในอริยาบทของการดำเนินธุรกิจเป็นสะส่วนใหญ่ ซิ่งต่างจากเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อความบันเทิง เป็นต้น sibercore.com

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ